O'r Cyfnod Cyn Hanes I Heddiw

Mae Amgueddfa'r Fenni wedi'i lleoli ar dir hen Gastell Normanaidd, lle y gallwch fwynhau picnic yn ystod yr haf a mynd am dro ar ddyddiau oerach.


Edrychwn ymlaen at eich gweld yma!


Y Castell, Stryd y Castell, Y Fenni, Sir Fynwy
Ffôn: 01873 854282 Mynediad am Ddim (ac eithrio digwyddiadau arbennig)

 
Sites of Inspiration Poster

Arddangosfeydd Diweddaraf:

13 Gorffennaf - 12 Hydref 2014
To follow
To follow
Sites of Inspiration Poster

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf:

20fed Awst - 12fed Hydref 2014
To follow
To follow