O'r Cyfnod Cyn Hanes I Heddiw

Mae Amgueddfa'r Fenni wedi'i lleoli ar dir hen Gastell Normanaidd, lle y gallwch fwynhau picnic yn ystod yr haf a mynd am dro ar ddyddiau oerach.


Edrychwn ymlaen at eich gweld yma!


Y Castell, Stryd y Castell, Y Fenni, Sir Fynwy
Ffôn: 01873 854282 Mynediad am Ddim (ac eithrio digwyddiadau arbennig)

 
Places of inspiration

Arddangosfeydd Diweddaraf:

25 Hydref 2014 - 10 Ionawr 2015
Lleoedd Ysbrydoliaeth
Ysbrydolwyd y gwaith yn y sioe yma gan ein harddangosfa ‘Safleoedd Ysbrydoliaeth’ diweddar a roddodd sylw i gelf ac archaeoleg Priordy Llanddewi Nant Hodni. Fel rhan o’r arddangosfa derbyniwyd cyllid i gefnogi nifer o brosiectau cymunedol:

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf: