O'r Cyfnod Cyn Hanes I Heddiw

Mae Amgueddfa'r Fenni wedi'i lleoli ar dir hen Gastell Normanaidd, lle y gallwch fwynhau picnic yn ystod yr haf a mynd am dro ar ddyddiau oerach.


Edrychwn ymlaen at eich gweld yma!


Y Castell, Stryd y Castell, Y Fenni, Sir Fynwy
Ffôn: 01873 854282 Mynediad am Ddim (ac eithrio digwyddiadau arbennig)

 
Women Making change

Arddangosfeydd Diweddaraf:

21 Gorffennaf 2017 - 11 Mawrth 2018
Menywod Sir Fynwy yn Gwneud Newid

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf: