O'r Cyfnod Cyn Hanes I Heddiw

Mae Amgueddfa'r Fenni wedi'i lleoli ar dir hen Gastell Normanaidd, lle y gallwch fwynhau picnic yn ystod yr haf a mynd am dro ar ddyddiau oerach.


Edrychwn ymlaen at eich gweld yma!


Y Castell, Stryd y Castell, Y Fenni, Sir Fynwy
Ffôn: 01873 854282 Mynediad am Ddim (ac eithrio digwyddiadau arbennig)

 
clawr llyfr The Magic lamp gan Ben Okri

Arddangosfeydd Diweddaraf:

21 Mai - 03 Medi 2018
The Magic Lamp
Arddangosfa o gelf gan Rosemary clunie wedi ei ysbrydoli gan waith y bardd a'r nofelydd ben Okri. Dyddiadau a manylion i'w cadarnhau.
theatr haf

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf:

21fed Mehefin - 31fed Awst 2018
Theatr - Haf 2018
Mae gennym 3 perfformiad yn dod i fyny: The Midnight Gang - 4pm, dydd Gwener, 17 Awst Balchder a Rhagfarn - 7pm, Weds, 22 Awst Pwysigrwydd bod yn Earnest - 7pm, dydd Gwener 31 Awst Mwy o fanylion YMA