O'r Cyfnod Cyn Hanes I Heddiw

Mae Amgueddfa'r Fenni wedi'i lleoli ar dir hen Gastell Normanaidd, lle y gallwch fwynhau picnic yn ystod yr haf a mynd am dro ar ddyddiau oerach.


Edrychwn ymlaen at eich gweld yma!


Y Castell, Stryd y Castell, Y Fenni, Sir Fynwy
Ffôn: 01873 854282 Mynediad am Ddim (ac eithrio digwyddiadau arbennig)

 
print lithograffig o weldio merched

Arddangosfeydd Diweddaraf:

14 Medi 2018 - 02 Ionawr 2019
Ymdrechion a Syniadau
Y project print mwyaf uchelgeisiol y Rhyfel Byd Cyntaf. Cyfrannodd deunaw artist eu gwaith, gyda rhai o enwau mwyaf blaenllaw’r cyfnod – yn eu plith Augustus John, George Clausen a Frank Brangwyn.

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf: