O'r Cyfnod Cyn Hanes I Heddiw

Mae Amgueddfa'r Fenni wedi'i lleoli ar dir hen Gastell Normanaidd, lle y gallwch fwynhau picnic yn ystod yr haf a mynd am dro ar ddyddiau oerach.


Edrychwn ymlaen at eich gweld yma!


Y Castell, Stryd y Castell, Y Fenni, Sir Fynwy
Ffôn: 01873 854282 Mynediad am Ddim (ac eithrio digwyddiadau arbennig)

 
dates/times exhib plus photo of castle

Arddangosfeydd Diweddaraf:

08 Ionawr - 17 Tachwedd 2019
Castell y Bobl. O dÅ· preifat i drysor cyhoeddus.
Dod yn fuan. Gwyliwch y gofod hwn

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf: