Gwybodaeth Ymwelwyr

Amser Agor

Rydym ar agor bob dydd o 11am - 4pm heblaw am ddydd Mercher.

Fodd bynnag, gellir addasu ein hamseroedd agor ar gyfer grwpiau a archebir ymlaen llaw. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymweld â'r amgueddfa y tu allan i oriau agor arferol, anfonwch e-bost at abergavennymuseum@monmouthshire.gov.uk