Gwybodaeth Ymwelwyr

Gwybodaeth am Drafnidiaeth

Abergavenny Castle from Castle MeadowsParcio:

Mae maes parcio ar gyfer ymwelwyr sydd yn defnyddio tir yr amgueddfa a'r castell. Yn anffodus ni all bysiau ddod i'r tir. Gellir parcio hefyd ym Maes Parcio Stryd y Castell neu yn yr Orsaf Bysiau ger y Ganolfan Gwybodaeth i Dwristiaid.

Ar gyfer pob gwybodaeth am deithio:

http://www.traveline.org.uk/
http://www.theaa.com/

Teithio ar fws:

Mae Stagecoach yn gwasanaethu'r Fenni
Cyfeiriad: Heol Dewi Sant, Cwmbran, Gwent NP44 1PD
Ffôn: +44 (01633) 266336
+44 (01874) -622859
+44(01685) 385539

Teithio ar Goets:

Mae National Express yn rhedeg gwasanaethau dyddiol i Gasnewydd a Chaerdydd sydd yn cysylltu â gwasanaethau bws a rheilffordd lleol i'r Fenni.
http://www.nationalexpress.com

Teithio ar Dren:

Yr orsaf reilffordd agosaf yw'r Fenni. Mae'r Amgueddfa a'r Castell 1km o'r orsaf reilffordd.

Cyfeiriad gwefan yr orsaf:

http://www.multimap.com/

Amserlenni:

http://www.nationalrail.co.uk/

Prynu tocynnau:

https://tfwrail.wales/homepage