Hanes yr Amgueddfa
 

Yr Hanes

Opening of Abergavenny MuseumÅ´Sefydlwyd yr Amgueddfa ar 2 Gorffennaf 1959. Trafodwyd y syniad o gael Amgueddfa tua 1903 ac mae cofnod o hynny yng nghofnodion Pwyllgor Llyfrgell Rad y Fenni. Yn y cyfarfod hwn rhoddwyd caniatâd i'r llyfrgell ddechrau casglu gwrthrychau. Bu'r casgliadau hyn yn y llyfrgell tan yr 1940au pan gafwyd gwared ohonynt.

Unwaith eto oherwydd i adeiladau hanesyddol yn Stryd Tudur a Stryd y Castell gael eu dymchwel yn ystod yr 1950au daeth pobl yn ymwybodol o'r angen i gael amgueddfa. Cafwyd anerchiad gan Alfred Jackson yn y Clwb Rotari ar 2 Hydref 1957 a ffurfiwyd Pwyllgor. Arweiniodd Alfred ac Ernest Jackson a Duggan Thacker grwp o wirfoddolwyr brwdfrydig ac agorwyd yr Amgueddfa ar 2 Gorffennaf 1959.