Ysgolion

Gweithdai

Y Celtiaid a'r Rhufeiniad

 • Darganfyddwch mwy wrth 'Gelt' a 'Rhufeiniwr' am eu bywydau, gan ddefnyddio propiau hanesyddol ac annog cyfraniad gan y plant
 • Gwylio craff o wrthrychau Rhufeinig o gasgliad yr amgueddfa a dal eitemau sydd wedi eu hatgynhyrchu 
 • Archwiliwch yr orielau gan ddefnyddio’r ffurflenni ditectif a/ neu gyfarpar dylunio

Tai a Chartrefi (Y Gegin Fictoraidd)

 • Darganfyddwch wrth 'Forwyn Fictoraidd' y gwahaniaeth rhwng eu bywydau hwy â bywydau'r bobl sy'n byw yng nghartref eu meistr 
 • Gwylio craff o wrthrychau Fictoraidd o gasgliad yr amgueddfa
 • Ymweliad â'r Gegin Fictoraidd yn yr Amgueddfa
 • Archwilio'r orielau

Nadolig Fictoraidd

 • Darganfyddwch wrth ein 'Gwraig Cadw Ty Fictoraidd' am draddodiadau Nadolig, yn defnyddio teganau'r cyfnod, gwisgoedd a phropiau
 • Beth am gael tro yn gwneud addurn traddodiadol tymhorol?

Gwaith a Hamdden Fictoraidd

 • Darganfyddwch mwy ân fywyd mewn tref farchnad, yn enwedig y Fenni, yn ystod yr 1880au
 • Archwiliwch y mathau o waith yr oedd pobl yn eu gwneud, ei diwrnod gwaith a'r hyn yr oeddynt yn ennill
 • Edrychwch ar wahanol fathau o weithgareddau hamdden y Fictoriaid

Chwarae a Difyrrwch

 • Edrychwch ar luniau o'r cyfnod, darluniau neu baentiadau o blant a'u teganau
 • Dal/edrych ar deganau o gasgliadau'r amgueddfa
 • Darganfyddwch mwy am deganau a gemau'r gorffennol drwy rigymau a chaneuon 

Yr Ail Ryfel Byd

 • Gwrandewch ar 'Gladys',  'Warden Cyrch Awyr Air', a fydd yn dweud wrthych am fywyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd
 • Gwisgwch ddillad o'r cyfnod
 • Darganfyddwch mwy am yr arteffactau yn ein 'Cês Dillad Hanes'
 • Edrychwch ar arddangosfeydd ein Hamgueddfa

Ail- berfformio Hanesyddol

Bydd grwp ail-berfformio sefydledig yn codi pabell yng ngerddi Castell Y Fenni. Rydym wedi defnyddio ystod eang o grwpiau yn y gorffennol, gyda'r ffefrynnau arbennig yn dychwelyd dro ar ôl tro. Mae gan y grwpiau sy'n dod i weithio gyda ni brofiad helaeth o weithio gyda phlant o bob oedran, gallu ac anghenion arbennig. Bydd y plant yn medru edrych ar y cyfnod o safbwynt lleol a chenedlaethol gan ddefnyddio arfwisgoedd, canonau, dillad, offerynnau cerdd ac arteffactau.