Ysgolion

Amcanion a Cysylltiadau'r Cwricwlwm

Y Celtiaid A'r Rhufeiniaid

Amcanion

 • Cefnogi dysgu am y Celtiaid a'r Rhufeiniaid, gwneud cysylltiadau i hanes lleol a'r Cwricwlwm Cymreig pan yn briodol. Disgyblion yn darganfod mwy am effaith goresgyniad y Rhufeiniad ar y gymdeithas Geltaidd.
 • Darparu cyfleoedd i'r disgyblion ddefnyddio sgiliau ymchwilio hanesyddol, i fynegi barn am y gorffennol ac i feithrin synnwyr cronoleg.
 • Defnyddio adroddiadau hanesyddol a gwrthrychau i helpu disgyblion i adnabod y gwahaniaethau rhwng bywyd modern a bywyd yn y gorffennol.

Cysylltiadau'r Cwricwlwm

Hanes CA2 Rhaglen Waith y Cwricwlwm Cenedlaethol 9
Hanes CA2 QCA SU6a Pam fod pobl wedi goresgyn ac ymgartrefu ym Mhrydain yn y gorffennol?  Astudiaeth achos Rhufeinig.
Celf a Dylunio  CA1 a 2 Cynllun QCA  U9 cyff. Ymweld ag amgueddfa neu oriel
Celf a Dylunio  CA1 a CA2 Cynllun QCA  U5B Cynhwysyddion.

Tai A Chartrefi (Y Gegin Fictoraidd)

Amcanion

 • Cyflwyno'r disgyblion i hanes cartrefi, canolbwyntio yn benodol ar y cyfnod Fictoraidd yn gwneud cysylltiadau â hanes lleol a'r Cwricwlwm Cymreig pan yn briodol.
 • Darparu cyfle i ddisgyblion i ddefnyddio sgiliau ymchwilio hanesyddol a dehongliad ac i feithrin synnwyr cronoleg.
 • Defnyddio adroddiadau hanesyddol a gwrthrychau i helpu disgyblion i adnabod y gwahaniaethau rhwng bywyd modern a bywyd yn y gorffennol.

Cysylltiadau'r Cwricwlwm

Hanes CA1 1b, 2b, 4a, 4b, 6b
Hanes CA1 Cynllun QCA SU2 Sut le oedd y cartref ymhell yn ôl?
Celf a Dylunio CA1 a 2 Cynllun QCA SU9 cyff. Ymweld ag Amgueddfa neu Oriel

Nadolig Fictoraidd

Amcanion

 • Cyflwyno bywyd Fictoraidd Prydeinig i blant gan gymharu a chyferbynnu bywydau'r plant Fictoraidd cyfoethog a thlawd gyda bywydau plant heddiw.
 • Darparu cyfle i'r disgyblion i ddarganfod sut y mae gwahanol bobl yn dathlu digwyddiadau adnabyddus.
 • Defnyddio adroddiadau hanesyddol a gwrthrychau i helpu disgyblion i adnabod y gwahaniaethau rhwng bywyd modern a bywyd y gorffennol.

Cysylltiadau'r Cwricwlwm

Hanes CA1 1b, 2b, 4a, 4b, 6b
Hanes CA2 Cynlluniau QCA SU11 Sut oedd pethau ar gyfer plant yn byw ym Mhrydain Fictoraidd?
Celf a Dylunio CA2 5d Gwneud ymchwil ar gelf, crefft a dylunio yn yr ardal ac mewn amrywiaeth o arddulliau, ffyrdd a thraddodiadau.
Celf a Dylunio CA1 a 2 Chynllun QCA  SU9 cyff. Ymweld ag Amgueddfa neu Oriel

Gwaith A Hamdden Fictoraidd

Amcanion

 • Cyflwyno bywyd bob dydd Fictoraidd i blant, gan ganolbwyntio'n benodol ar yr ardal leol.
 • Galluogi plant i ddarganfod ffyrdd y mae eu hardaloedd lleol wedi newid dros y cyfnod Fictoraidd, a rhai o'r rhesymau am y newidiadau hyn.

Cysylltiadau'r Cwricwlwm

Hanes CA1 1b, 2b, 4a, 4b, 6b
Hanes CA2 Cynllun QCA SU11: Sut oedd pethau ar gyfer plant yn byw ym Mhrydain Fictoraidd?
Hanes CA2 Cynllun QCA SU12: Sut newidiodd bywyd yn ein hardal ni yn ystod yr amser Fictoraidd?
Celf a Dylunio CA1 a 2 Chynllun QCA  SU9 cyff. Ymweld ag Amgueddfa neu Oriel

Chwarae A Difyrrwch

Amcanion

 • Defnyddio casgliadau hanesyddol yr arddangosfa mewn cyswllt â theganau a gemau er mwyn meithrin synnwyr gronoleg ac i ddysgu sut mae'r gorffennol yn wahanol i'r presennol.
 • Hybu sgiliau siarad a gwrando gyda phwyslais penodol ar iaith sy'n berthnasol i dreigl amser.
 • Defnyddio gemau'r gorffennol a'r presennol i ddarganfod mwy am nodweddion rhigymau a chaneuon â symudiadau.

Cysylltiadau'r Cwricwlwm

Hanes CA1 Cynllun QCA Uned 1: Sut y mae ein teganau ni yn wahanol i rai'r gorffennol?
Cerddoriaeth CA1 Cynllun QCA Uned14: Halen, pupur, finegr, mwstard - archwilio'n gemau canu.

Yr Ail Ryfel Byd

Amcanion

 • Cefnogi'r disgyblion yn eu hastudiaeth o'r Ail Ryfel Byd, gwneud cysylltiadau i hanes lleol ac i'r Cwricwlwm Cymreig lle'n briodol.
 • Meithrin sgiliau ymchwil hanesyddol gan ddarparu disgyblion â'r wybodaeth o ffynonellau amrywiol.

Cysylltiadau'r Cwricwlwm

Hanes CA2 Cwricwlwm Cenedlaethol Rhaglen Waith 11b
Hanes CA2 Cynllun QCA SU9 Sut oedd pethau ar gyfer plant yn ystod yr Ail Ryfel Byd
Hanes CA2 Cynllun QCA  SU18 Sut oedd pethau petawn yn byw yma yn y gorffennol?
Celf a Dylunio CA1 a 2 Chynllun QCA  SU9 cyff. Ymweld ag Amgueddfa neu Oriel

Y Tuduriaid A'r Stiwartiaid

Mae ein ail-berfformiad yn ymdrin â'r cyfnod hwn. Er hyn, gall newid.

Amcanion

 • Cefnogi disgyblion yn eu hastudiaeth o'r Tuduriaid a'u disgynyddion, y Stiwartiaid, gwneud cysylltiadau â hanes lleol (Cwricwlwm Cymreig) lle’n briodol
 • Meithrin sgiliau o ymchwil hanesyddol gan ddarparu disgyblion â'r wybodaeth o ffynonellau amrywiol.

Cysylltiadau'r Cwricwlwm

Hanes CA2 Cwricwlwm Cenedlaethol Rhaglen Waith 10
Hanes CA2 Cynllun QCA SU8: Beth oedd y gwahaniaeth rhwng bywydau pobl gyfoethog a thlawd yng nghyfnod y Tuduriaid?
Hanes CA2 Cynllun QCA  SU18 Sut oedd pethau petawn yn byw yma yn y gorffennol?