Atyniadau

Y Fenni

Inside St Mary's Priory ChurchEglwys Priordy'r Santes Fair

Mae'r eglwys yn un o'r eglwysi plwyf mwyaf a'r gorau yng Nghymru. Yn y gorffennol cyfeiriwyd at yr eglwys fel 'Abaty Westminster Cymru' ac mae casgliad arwyddocaol iawn yno o henebion ac arteffactau o'r canol oesoedd.

www.stmarys-priory.org/

Theatr y Bwrdeistref

Mae Theatr y Bwrdeistref yn leoliad 338 sedd cynnes, croesawgar ac eto modern yng nghanol tref bert y Fenni, y Porth traddodiadol i Gymru.

http://www.boroughtheatreabergavenny.co.uk/

Abergavenny Market

Marchnad y Fenni

Mae'r Fenni yn enwog fel tref farchnad. Mae Marchnad dydd Mawrth yn adnabyddus iawn.

  • Marchnad Manwerthu - bob dydd Mawrth, Gwener a Sadwrn 08.00 - 17.00
  • Marchnad Rad - bob dydd Mercher
  • Ffeiriau Crefftau - bob ail Sadwrn bob mis
  • Marchnadoedd Ffermwyr - bob pedwerydd dydd Iau bob mis
  • Ffeiriau Hen Bethau a Chasglwyr - bob trydydd dydd Sul bob mis

myweb.tiscali.co.uk/market/

Gerddi Linda Vista, Parc Bailey a Castle Meadows

Tri llecyn agored hyfryd o fewn y dref.

Abergavenny FestivalGŵyl y Fenni, Gŵyl Fwyd y Fenni

Dau ddigwyddiad blynyddol sydd yn bwyiogi'r dref.

www.abergavennyfoodfestival.com