Atyniadau

Yr Ardal Gyfagos

Llanthony AbbeyAbaty Llanddewi

Ymysg y Mynyddoedd Du ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr mae dyffryn tawel Llanddewi. Mae’r Priordy yn dyddio o’r ddeuddegfed ganrif ac arferai’r gymuned Awstinaidd fyw yno.

www.abergavenny.net/llanthony.htm

Capel Y Ffin

Yn agos at Llanddewi mae’r mynachlog a adeiladwyd gan y Parchedig Joseph Leycester Lyne, neu’r Tad Ignatius a geisiodd gychwyn bwyd mynachaidd yn Eglwys Lloegr. Yn ddiweddarach daeth yn gartref i Eric Gill, y cerflunydd a’r teipograffydd enwog. Ni ellir gweld y mynachlog ond mae eglwys hardd yn y pentref sydd yn werth ei gweld.

The Court Cupboard Craft Gallery‘The Court Cupboard’

Mae Oriel Grefft y Court Cupboard yn arddangos gwaith aelodau Cylch y Mynyddoedd Du.

www.courtcupboardgallery.com/