Arddangosfeydd

Siop Groser Basil Jones

Inside Basil Jones' shop ENEin harddangosfa mwyaf poblogaidd yw ‘Siop Basil Jones’. Ym 1994 cafodd yr amgueddfa gryn dipyn o stoc gan groser lleol adnabyddus – Basil Jones.

Roedd hyn yn cynnwys pecynnau o’r 1930au. Roedd rhaid i’n cadwriaethwyr gael gwared o rywfaint o’r stoc gwreiddiol fel bisgedi rhag ofn ein bod yn creu ‘problem pla’! Yna ailgrewyd y siop o fewn yr amgueddfa. Yn aml mae ymwelwyr yn cofio’r siop wreiddiol ac mae gennym ‘lyfr atgofion’ fel eu bod yn gallu cofnodi eu meddyliau.

O Ebrill 2006, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Siop Basil Jones yn ein pwyntiau gwrando newydd.