Arddangosfeydd
dates/times exhib plus photo of castle
08 Ionawr - 17 Tachwedd 2019
Castell y Bobl. O dŷ preifat i drysor cyhoeddus.
Dod yn fuan. Gwyliwch y gofod hwn...
 
print lithograffig o weldio merched
14 Medi 2018 - 02 Ionawr 2019
Ymdrechion a Syniadau
Y project print mwyaf uchelgeisiol y Rhyfel Byd Cyntaf. Cyfrannodd deunaw artist eu gwaith, gyda rhai o enwau mwyaf blaenllaw’r cyfnod – yn eu plith Augustus John, George Clausen a Frank Brangwyn. ...
 
clawr llyfr The Magic lamp gan Ben Okri
21 Mai - 03 Medi 2018
The Magic Lamp
Arddangosfa o gelf gan Rosemary clunie wedi ei ysbrydoli gan waith y bardd a'r nofelydd ben Okri. Dyddiadau a manylion i'w cadarnhau....
 
Women Making change
21 Gorffennaf 2017 - 06 Mai 2018
Menywod Sir Fynwy yn Gwneud Newid
...
 
poster for coal tree salt sea (C)
24 Ionawr - 01 Mawrth 2017
Coal Tree Salt Sea
Mae Coeden Lo Halen Môr yn brosiect a ddechreuodd fel preswyliaeth artist mewn partneriaeth gyda Sefydliad Celf Josef Herman Cymru yn 2015. Mae’r arddangosfa’n cynnwys nifer o weithiau gan Josef Herman yn ogystal â chorff sylweddol o waith Sarah ei ...
 
Poster for SM (C)
17 Hydref 2016 - 07 Ionawr 2017
Ysgrifennu Hyd Dragwydoldeb
Ysgrifennu Hyd Dragwydoldeb Datgodio'r Hen Aift...
 
Close up of Lady Llanover's face
02 Mai - 16 Hydref 2016
Arglwyddes Llanofer
Yn y gwanwyn 2002 cynhyrchodd Amgueddfa�r Fenni a Swyddfa Cofnodion Gwent arddangosfa i nodi 200fed pen-blwydd geni Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer...
 
poster yn dangos cwningen wedi'i stwffio
25 Ionawr - 01 Mai 2016
Stuffed Pickled and Pinned
A touring Exhibition drawing from the natural history collections of the National |Museum of Wales...
 
Happy Museum
14 Mehefin 2015 - 24 Ionawr 2016
Happy Museum
An exhibition showing how modern museum practices can contribute to the well-being of a community....
 
poster
18 Ebrill - 11 Mehefin 2015
Agincourt
A touring exhibition to commemorate the 600th anniversary of the Battle of Agincourt...
 
Poster addangosfa cordell
17 Ionawr - 16 Ebrill 2015
Dathliad o Alexander Cordell
Arddangosfa o waith gan artistiaid lleol a ysbrydolwyd gan y llyfrau eiconig am fywyd yn gadarnleoedd diwydiannol Cymoedd Cymru a ysgrifennwyd gan Alexander Cordell...
 
Places of inspiration
25 Hydref 2014 - 05 Ebrill 2015
Lleoedd Ysbrydoliaeth
Ysbrydolwyd y gwaith yn y sioe yma gan ein harddangosfa �Safleoedd Ysbrydoliaeth� diweddar a roddodd sylw i gelf ac archaeoleg Priordy Llanddewi Nant Hodni. Fel rhan o�r arddangosfa derbyniwyd cyllid i gefnogi nifer o brosiectau cymunedol:...
 
Sites of Inspiration Poster
13 Gorffennaf - 12 Hydref 2014
To follow
To follow...
 
Welsh cob by Elin Sian Blake
26 Ebrill - 18 Mai 2014
Horse Power
...
 
Opulence
03 Ebrill - 27 Mai 2012
Plu Adar: Ysblander a Cheinder
...
 
Resistance
16 Medi 2011 - 25 Chwefror 2012
The British Resistance in Wales
To follow...
 
To follow
16 Mai - 11 Medi 2011
To follow
To follow...
 
Weddings
08 Ionawr - 08 Mai 2011
Welsh to follow
Welsh to follow...
 
abergavenny sheepdogs
04 Medi 2010 - 03 Ionawr 2011
D'od Sahre by Walter Waygood
Welsh to follow...
 
fifties sixties
15 Mai - 29 Awst 2010
To follow
To follow...
 
dinosaurs
16 Ionawr - 09 Mai 2010
Deinosoriaid yn eich gardd
Deinosoriaid yn eich gardd Mi fydd Deinosoriaid yn eich Gardd arddangosfa deithiol gan Amgueddfa Cymru, yn agor yn Amgueddfar Fenni dydd Sadwrn 16 Ionawr tan ddydd Sul 9 Mai 2010. ...
 
Now and then
10 Hydref 2009 - 10 Ionawr 2010
Ddoe a Heddiw
Cyflwyniad: 10 Hydref - 10 Ionawr 2010 I ddathlu hanner canmlwyddiant oddi ar agor Amgueddfar Fenni, rydym yn cynnal arddangosfa o waith gan naw o artistiaid a chrefftwyr lleol. ...
 
poster image
27 Mehefin - 27 Medi 2009
Byd Heb Ei Gyffwrdd
Eric Gill, David Jones ac Edgar Holloway yng Nghapel y ffin....
 
Nat Lib engraving
25 Ionawr - 07 Mehefin 2009
Gwisg Draddodiadol Cymru
'Y Wisg Gymreig...y gwirionedd y tu l i'r chwedl' Arddangosfa deithiol Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ac Amgueddfa Ceredigion....
 
miners
15 Tachwedd 2008 - 18 Ionawr 2009
Artists in Wales
C20th artists including George Chapman, Josef Herman, Valerie Ganz, David Lloyd, John Petts, Will Roberts and Evan Walters. An exhibition of paintings from the collections of Newport Museum and Art Gallery, Brecon Museum, Swansea University and from p...
 
Agnes Beverley Burton 1892 - 1967
07 Gorffennaf - 14 Medi 2008
Agnes Beverley Burton 1892 - 1967
Agnes Beverley Burton was one of the founder members of the Abergavenny art group in 1937. This exhibition has paintings of local scenes from the 1950's and 60's. Some of the paintings show old Abergavenny before some of the town was destroyed between 195...
 
Old Iron Work
21 Mawrth - 01 Mehefin 2008
Naw o lefydd Yn Sir Fynwy
Arddangosfa o waith celfyddyd gan Bernard O' Higgins....
 
01 Chwefror 2007 - 31 Chwefror 2008
Rhannu'r Trysorau
O fis Chwefror 2007 bydd yna waith yn cael ei gynnal ar Brif Oriel yr Amgueddfa. ...
 
Father Ignatius
13 Mehefin - 28 Tachwedd 2006
Father Ignatius
Darganfyddwch mwy am y Tad Ignatius, mynach Anglicanaidd hunanhonedig a gychwynnodd fynachdy yn Nyffryn Llanddewi Nant Hodni. Bydd yr arddangosfa i'w weld o fis Mehefin....
 
Bluebell Wood
11 Ebrill - 08 Mehefin 2006
Bluebells and Beechwood
Clychau'r Gog a Phren Ffawydd O Ebrill 11 2006 Ffotograffau o dirlun Cymreig gan Frances Baines a phren wedi turnio gan Keith Fenton....
 
Phoenix Brewery label
09 Mawrth - 05 Ebrill 2006
'Something's Brewing in Abergavenny'
Darganfyddwch wybodaeth am dafarndai a bragdai yn y Fenni a’u dechreuadau hanesyddol...
 
Poster advertising 'Life in Roman Abergavenny' display
20 Mawrth - 11 Medi 2005
Y Fenni Rufeinig
Edrychodd yr arddangosfa ar y dystiolaeth archeolegol sydd wid ei ganfod ar gyfer tref Rufeinig Gobannium ac archwiliwyd bywydau'r rhai a fyddai wedi byw yn Y Fenni Rufeinig...
 
Interior of St Mary's Priory
17 Medi 2004 - 05 Mawrth 2005
Eglwys Priordy'r Santes Fair
Edrychodd yr arddangosfa yma ar hanes Eglwys y Santes Fair, Y Fenni. Curadur yr arddangosfa yma oedd Matthew McConnel, myfyriwr l-radd o'r Unol Daleithiau a weithiodd gyda ni am ddeufis...
 
Detail of poster for 'Abergavenny and its theatres' exhibition
24 Ebrill - 12 Medi 2004
Y Fenni a'i Theatrau
Edrychodd yr arddangosfa yma ar y theatr yn ystod yr amseroedd canoloesol pan fyddai sioeau yn cael eu llwyfannu i godi arian ar gyfer Eglwys y Santes fir a hanes...
 
Butchers, Bakers, and Candlestick Makers: Trade and Industry in Abergavenny
06 Rhagfyr 2003 - 18 Ebrill 2004
Cigyddion, Pobyddion a Gwneuthurwyr Canhwyllau: Diwydiant a Masnach yn y Fenni
Yn ystod yr arddangosfa yma edrychon ni ar rhai o'n hoff rigymau Saesneg a gwneud cysylltiadau rhwng y casgliadau a hanes...
 
Caricature of Gerald Scarfe
04 Hydref - 15 Tachwedd 2003
Gerald Scarfe
Roedd yr arddangosfa yma yn wahanol iawn i'r arfer. Er mwyn cyd-fynd noswaith gyda Gerald Scarfe yn Theatr y Borough arddangoswyd casgliad o'u brintiau...
 
Painting of Abergavenny Castle
12 Ebrill - 21 Medi 2003
Castell y Fenni
Yn y gwanwyn 2003 roedd ymwelwyr yn gallu dysgu rhagor am Gastell y Fenni. Roedd yr arddangosfa hon yn olrhain ei hanes cynnar fel castell pren, i'r Lladdfa Dydd Nadolig enwog...
 
Detail of stall at Aberganney Market
21 Medi 2002 - 23 Mawrth 2003
Y Fenni a'i marchnadoedd
In September 2002 the castle grounds were used for the first time by the Abergavenny Food Festival. To coincide with this we put together an exhibition about Markets from Roman Times...