Arddangosfeydd

Arglwyddes Llanofer

02il Mai - 16fed Hydref 2016

Lady LlanoverYn y gwanwyn 2002 cynhyrchodd Amgueddfa’r Fenni a Swyddfa Cofnodion Gwent arddangosfa i nodi 200fed pen-blwydd geni Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer. Roedd yr arddangosfa yn edrych ar ei bywyd, ystad Llanofer ac agweddau o ddiwylliant Cymreig fel y wisg draddodiadol a’r delyn deires Gymreig. Roedd arteffactau o gasgliadau’r amgueddfa ei hun i’w gweld, yn cynnwys cenhinen wydr a sidan a roddwyd gan Arglwyddes Llanofer i un o weithwyr ei hystad ac eitemau o’r Eisteddfodau a gynhaliwyd yn y Fenni. Cafwyd medalau’r Cymreigyddion ar fenthyg gan Amgueddfa Sain Ffagan hefyd ac eitemau o Eglwys Arglwydd ac Arglwyddes Llanofer yn Abercarn. Mynychodd dros 120 o bobl ysgol undydd ym mis Mai a chyflwynwyd papurau gan Prys Williams, Helen Forder ac Elonwy Wright. Perfformiwyd dawns Llanofer gan ddisgyblion o Ysgol Llanofer. Daeth dros 300 o blant ysgol i ymweld ym mis Mai gan siarad â ‘meistres ty Arglwyddes Llanofer’ a dysgu hefyd am y delyn deires gan y telynor adnabyddus Robin Huw Bowen.