Arddangosfeydd

Castell y Fenni

12fed Ebrill - 21fed Medi 2003

Abergavenny CastleYn y gwanwyn 2003 roedd ymwelwyr yn gallu dysgu rhagor am Gastell y Fenni. Roedd yr arddangosfa hon yn olrhain ei hanes cynnar fel castell pren, i'r Lladdfa Dydd Nadolig enwog, i'w ailadeiladu o garreg, ei ddirywiad a'i ailsefydlu fel atyniad ymwelwyr pwysig. Roedd gwrthrychau yn yr arddangosfa'n cynnwys teil o'r canol oesoedd a ddarganfuwyd yn nhir y castell. I ategu'r arddangosfa daeth castell y Fenni unwaith eto'n gartref i'r Normaniaid a sefydlodd wersyll ar y tir ac a fu'n rhoi adloniant i dros fil o blant ysgol ac ymwelwyr ar y penwythnosau.