Arddangosfeydd

Y Fenni a'i Theatrau

24fed Ebrill - 12fed Medi 2004

Poster for Abergavenny and it's Theatres exhibitionEdrychodd yr arddangosfa yma ar y theatr yn ystod yr amseroedd canoloesol pan fyddai sioeau yn cael eu llwyfannu i godi arian ar gyfer Eglwys y Santes fir a hanes hudol y nifer o gwmnïoedd  amatur yn yr ardal. Yr oedd gwybodaeth hefyd am leoliadau’r theatrau sydd wedi bod yn y dref yn ogystal â rhai Cas-gwent, Trefynwy a Chasnewydd.

Ymchwiliwyd yr arddangosfa gan Markus Arnsten, o Sweden, a oedd ar leoliad pum mis yn yr amgueddfa. Gweithiodd yn agos gyda Bernard Zavishlock o Theatr y Borough. Yr oedd nifer o wrthrychau yn yr arddangosfa yn cynnwys lluniau o ymweliad y Beatles i’r Fenni a gwisgoedd gan Theatr Gwent a Chwmni Brenhinol Shakespeare.