Arddangosfeydd

Cigyddion, Pobyddion a Gwneuthurwyr Canhwyllau: Diwydiant a Masnach yn y Fenni

06ed Rhagfyr 2003 - 18fed Ebrill 2004

Butchers, Bakers, and Candlestick Makers: Trade and Industry in Abergavenny

Yn ystod yr arddangosfa yma edrychon ni ar rhai o'n hoff rigymau Saesneg a gwneud cysylltiadau rhwng y casgliadau a hanes y dref. Ymysg y rhain yr oedd, 'Baa Baa Black sheep'  a oedd yn edrych ar y diwydiant gwlân. Dechreuon ni gyda Hickory Dickory Dock gan ddarganfod mwy am y nifer o wneuthurwyr clociau ac oriorau oedd yn gweithio yn y Fenni. Ac ochr yn ochr ag edrych ar y diwydiant gwneud wigiau edrychon ni ar y rhigwm 'Gregory Griggs'. Yn ogystal â gweld gwrthrychau, yr oedd yn gyfle ardderchog  i edrych ar y nifer o ddogfennau a oedd yn berthnasol i ddiwydiant a masnach.