Arddangosfeydd

Father Ignatius

13fed Mehefin - 28fed Tachwedd 2006

Father Ignatius

Darganfyddwch mwy am y Tad Ignatius, mynach Anglicanaidd hunanhonedig a gychwynnodd fynachdy yn Nyffryn Llanddewi Nant Hodni. 

Bydd yr arddangosfa i'w weld o fis Ebrill / Mai tan fis Medi 2006. 

Am ragor o wybodaeth ar Ignatius ewch i www.fatherignatius.com

I gyd fynd 'r arddangosfa, cynhelir Taith Ddarganfod "In the Footsteps of Father Ignatius" ar yr ail o Awst. Am ragor o wybodaeth am y daith hon ac eraill ewch i www.discovery.adventa.org.uk