Arddangosfeydd

Rhannu'r Trysorau

01af Chwefror 2007 - 31fed Chwefror 2008

Byddwn yn gwella amodau amgylcheddol a diogelwch a fydd yn ein caniatau i fenthyg eitemau o bwysigrwydd cenedlaethol.  Oherwydd y gwaith sydd angen ei gynnal i baratoi ar gyfer y prosiect, bydd yna gyfnod byr o amser pan na fyddwn yn medru cynnal arddangosfeydd dros dro.   Bydd yr amgueddfa fodd bynnag, yn parhau i arddangos eitemau o’r casgliad parhaol.

DS: Mae’n bosib y bydd rhaid i’r amgueddfa gau am gyfnodau byr yn ystod y gwaith adeiladu.  A fyddech cystal a gwirio’r wefan neu ffonio’r amgueddfa os ydych yn bwriadu trefnu ymweliad arbennig.