Arddangosfeydd

Gwisg Draddodiadol Cymru

25fed Ionawr - 07fed Mehefin 2009

Yn ôl y gred gyffredin, mae'r wisg Gymreig ar ffurf het uchel ddu, gŵn gwely, ffedog a siôl.

Bu Michael Freeman, curadur Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth yn bwrw golwg agosach.

'Credid yn gyffredinol mai Neuadd Augusta, neu'r Arglwyddes Llanofer fel y daethpwyd i'w hadnabod, oedd yr ysgogwr y tu ôl i'r broses o ailgreu'r wisg Gymreig yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond' ychwanega Michael, 'er iddi adeiladu melin bren ger Tŷ Llanofer ac annog ei chyfeillion a'i gweision i wisgo'r wisg Gymreig, bu ei dylanwad ar y cynllun ac ar ddefnyddio'r wisg Gymreig fwy na thebyg yn llawer llai nag a feddyliwyd.