Arddangosfeydd

Ddoe a Heddiw

10fed Hydref 2009 - 10fed Ionawr 2010

I ddathlu hanner canmlwyddiant oddi ar agor Amgueddfa’r Fenni, rydym yn cynnal arddangosfa o waith gan naw o artistiaid a chrefftwyr lleol.

Estynnwyd gwahoddiad i’r artistiaid ddangos gwaith fydd yn adlewyrchu’r degawdau a aeth heibio ochr yn ochr â’u gwaith cyfredol.

Bydd pump o artistiaid benywaidd yn cynrychioli degawd rhwng 1959 a 2009, a bydd y rheiny’n cynnwys Rita Brown, Christina Mitchell, Angela Bowen, Caroline Hay a Tamsine O'Higgins.

Bydd Ned Heywood a Steve Hoselitz, sef crochenwyr o Sir Fynwy, hefyd yn arddangos detholiad o’u crochenwaith.

Bydd gan y cerfiwr cerrig Jane Turner a’r cerflunydd Russ Turner hefyd sawl darn yn yr arddangosfa.

Bydd rhai o’r eitemau’n cael eu gwerthu.