Arddangosfeydd

Coal Tree Salt Sea

24fed Ionawr - 01af Mawrth 2017

Datblygodd y prosiect yn ymateb amlgyfryngau i dirwedd, derw, glo, halen ac alcemeg..

Mae Sarah Rhys yn artist rhyng-ddisgyblaeth. Mae ganddi ddiddordeb Lle ac mae'n defnyddio amrywiaeth o gyfryngau o osodweithiau cerfluniol, tafluniadau, darlunio, ffotograffiaeth a llyfrau artistiaid. I ddechrau bu'n astudio Gwydr Pensaernïol yn yr hyn sydd bellaf yn Ysgol Gelf Fetropolitan Abertawe cyn mynd ymlaen i wneud MFA ym Mhrifysgol Bath Spa ac yn fwy diweddar astudio Printiadau Amlddisgyblaeth ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Briste .

Mae’r llyfr “Coeden Lo Halen Môr” sy’n cydfynd â’r arddangosfa yn dogfennu ac yn ehangu ar y prosiect a ddechreuodd yn Ystradgynlais gyda’r ‘Goeden Lo’. Arweiniodd hyn at i Sarah ymchwilio pyllau halen yng Ngwlad Pwyl a’u cymharu gyda phyllau glo yn Ne Cymru, a dilynwyd hyn gan wahoddiad i Weriniaeth Siec lle gwnaeth “Coeden Siarcol” ac “Amdo”. 

Mae mwy o wybodaeth am y prosiect yma ar wefan Sarah
www.rhysstudio.org (Pob gwaith gan Sarah Rhys os na nodir fel arall.)